Masa Depan Kita

ditentukan oleh pendidikan yang dilaksanakan hari ini , semua masa mempunyai tantangannya sendiri , sehingga perlu adaptasi yang tepat , agar tetap relevan sampai dikemudian hari

Leave a Reply